การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีช่องนนทรี ออกทางออกที่ 4 เดินเข้าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 (ปากซอยจะมี 7-11) ระยะทางจากปากซอยประมาณ 100 เมตร (อาคารตรีนิตี้คอมเพล็กซ์อยู่ซ้ายมือ)

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3

อาคารตรีนิตี้คอมเพล็กซ์

TRINITY MALL 1

TRINITY MALL 2

TRINITY MALL 3