น้ำมันตะไคร้หอม (Lemon Grass Essential Oil)

ช่วยไล่ยุง แมลง และ มด

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ ศาลาสมุนไพร
ชื่อสินค้า น้ำมันตระไคร้หอม (Mosquitoes Insects and Ants Repellent)
หมายเลขจดแจ้ง -
ปริมาณ 120 มิลลิลิตร
อายุการใช้งาน 1 ปีจากวันที่ผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ -
วิธีการใช้ ฉีดบนเฟอร์นิเจอร์แล้วเช็ดให้คลอบคลุมบางๆ จะทำให้เฟอร์นิเจอร์สวยงาม