BROADCAST

เกี่ยวกับเรา

FM 98.75 สถานีประสาเพื่อน คลื่นสาระบันเทิงและข่าวสาร เพื่อคุณภาพชีวิต เสนอข่าวสารด้านสังคม วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว การแพทย์ การเกษตร กฎหมาย สาระบันเทิง และเพลงดังที่ได้รับความนิยมตลอดกาลทั้งไทยและสากล โดยผู้ดำเนินรายการชั้นนำที่จะนำเสนอรายการคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ฟัง

สามารถรับฟังได้ทั้งทางวิทยุและผ่านอินเตอร์เนตได้ทั่วโลก

TRINITY BROADCAST

ผังรายการวันจันทร์ - ศุกร์

ผังรายการวันเสาร์

ผังรายการวันอาทิตย์